Kurs wyższego stopnia STS nr 3

Każdy kurs pogłębiający obejmuje dwa ruchy systemu.

Kurs wyższego stopnia STS nr 3

płuca i nerki