Kurs wyższego stopnia STS nr 4

Każdy kurs pogłębiający obejmuje dwa ruchy systemu.

Kurs wyższego stopnia STS nr 4

rdzeń kręgowy i osłona energetyczna