Kurs Medycznego Qigong – system Sześć Tajemnych Słów. w Warszawie dzień 1

Zapraszamy na Kurs  Medycznego Qigong – systemu Sześćiu Tajemnych Słów w lipcu i sierpniu 2018 r w Warszawie

Warunkiem uczestniczenia w kursie Qigongu Sześćiu Tajemnych Słów   jest posiadanie ważnego certifikatu ukończenia podstawowego kursu  De Rui 1

Dzień 1 kursu 15 lipieca 2018 r.

Dzień 2 kursu  11/08-2017  Sierpień

zaczynamy 10.oo do 15.00

Kurs prowadzi Mistrz Marcus

Zarezerwuj miejsce  i opłać Kurs 

Dzien 1

Dzien 2