Agnieszka Tybinkowska – trener

 

Licencjonowany trener systemu De Rui Qigong od roku 2013.

Wspólne ćwiczenie systemu De Rui Qigong odbywa się w piątki od 17.30 – 18.30  przy ul. Sobieskiego 27 w Kielcach.

Kontakt:
Nr tel.: +48 607 096 768
Email: atybinkowska@gmail.com

Zapraszam na kurs podstawowy Systemu De Rui Qigong 1,

który odbędzie się w Kielcach 1.09.18 r. w godz. 10-18. Dokładny adres będzie podany później.

Koszt uczestnictwa to 220 zł, dla osób powtarzających 100 zł.

 

Zapisy i informacje:

Agnieszka Tybinkowska (licencjonowany trener De Rui Qigong) – atybinkowska@gmail.com, nr tel. 607 09 67 68.