Mistrz

MARCUS BONGART – Lekarz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej,  Mistrz Qigong, Buddyjski Mnich Shi De Rui

 

Mistrz Marcus, pionier Medycznego Qigong w Europie, głosi prastare chińskie filozofie. Jest on przekonany o potrzebie i konieczności zmiany stylu życia, jaki jest nam narzucany przez dzisiejszą cywilizację.

Nieustanna gonitwa świata konsumpcji wytwarza niepotrzebny chaos i stres, które prowadzą do niszczenia naszego zdrowia oraz ogólnych wartości społecznych. Aby dokonać kroku naprzód w rozwoju nas samych i naszej wolności, rzeczą konieczną jest zastanowienie się nad osobistą wartością każdego z nas, jako człowieka. W kwestii rozwoju ważne jest, żeby następował on na wszystkich poziomach: fizycznym, emocjonalnym oraz duchowym.

Wielkość uniwersum jest nieograniczona i niezrozumiała. Podobnie jak nasza świadomość, podlega ciągłej ewolucji. Istnienie jest wiecznością dostarczającą nam ciągłych możliwości kreowania.

Wychodząc z założenia, że życie jest darem i powinno być przeżywane w pełni miłości i zadowolenia, a trudności, które nas spotykają, są wyzwaniem do ich pokonania, Mistrz Marcus widzi szczególną potrzebę szerzenia tego poglądu w dzisiejszej dobie i prowadzi swoją działalność w krajach europejskich.

Jego motto to: „Nie ma rzeczy niemożliwych, a jeżeli są, to są one wynikiem naszych ograniczeń i naszej niewiedzy”

Wizja Mistrza

Upowszechniać starożytną filozofię chińską i w ten sposób krzewić ideę przyjmowania indywidualnej odpowiedzialności za własne działania na wszystkich poziomach życia:
psychicznym, emocjonalnym i fizycznym.
Budować szacunek pomiędzy wszystkimi ludźmi, bez względu na ich wyznanie, pochodzenie, religię czy rasę.
Sprawić, żeby ludzie zrozumieli znaczenie rozwoju osobistego, jako klucza do osiągnięcia wewnętrznego zadowolenia oraz podstawy w dążeniu do sukcesu.
Podkreślać wagę ludzkiej odpowiedzialności za utrzymanie dobrego stanu zdrowia, jako  największego kapitału, który wymaga pielęgnacji i ciągłego wmacniania.
Propagować wolność dla wszystkich ludzi, aby mieli taką samą swobodę,
możliwości oraz odwagę do wygłaszania własnych poglądów.

Inspirować do korzystania z głębokiego uczucia płynącego z głębi serca, jakim jest kosmiczna miłość przy podejmowaniu wszelakich decyzji i działań, tak żeby ich podstawą był szacunek dla siebie samego i innych.
Pomagać wszystkim potrzebującym.,,
Przekazywać ludziom wiedzę, doświadczenie i zrozumienie chińskiej tradycji, medycyny oraz filozofii – poprzez edukację i terapię, korzystając z form kształcenia wywodzących się z TCM, Qigong, Tai Chi i Kung Fu.