Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Zdrowotnego Qigongu De Rui

ul.Heroldów 1 B, 01-991 Warszawa, Polska

NIP  585-147-14-69   REGON  361358331    KRS  0000510499

 

Numer konta bankowego:

mBank O/Sopot nr 59 1140 2004 0000 3702 7629 8899

e-mail: info@marcusqigong.com

 

Członkowie:

Statut oraz deklaracja do pobrania w formacie .pdf :   STATUT      DEKLARACJA

Wysokość składki członkowskiej na rok 2018 wynosi – 150 PLN. Prosimy o dokonywanie wpłat za bieżący rok do 31.03.każdego roku bez wezwania.

Osoby zapisujące się na członków, proszonę są o wypełnienie deklaracji, dołączenie 1 szt. zdjęcia legitymacyjnego i odesłanie na adres korespondencyjny stowarzyszenia. Wpłatę składki członkowskiej należy dokonać w ciagu 7 dni po przystąpieniu do stowarzyszenia.

Przy zapisywaniu się do stowarzyszenia prosimy o określenie się czy chcą Państwo być członkiem biernym czy czynnym.

Członek bierny; m.in. ma prawo korzystać z pomocy stowarzyszenia jak i wspomagać jego działanie, korzystać ze zniżek przysługujących członkom stowarzyszenia,  może ( ale nie musi ) brać udział w zebraniach członkowskich i wysuwać postulaty – ( patrz rozdział 4 statutu )

Członek czynny; m.in. ma prawo korzystać z pomocy stowarzyszenia jak i wspomagać jego działanie, korzystać ze zniżek przysługujących członkom stowarzyszenia,  powinien brać udział w zebraniach członkowskich, a w szczególności w Walnych Zebraniach, brać udział w strukturach i pracach zarządu oraz głosowaniach z głosem decydującym, dążyć do udoskonalania i rozbudowy naszego stowarzyszenia, wspomagać w pracach na rzecz stowarzyszenia zarząd – ( patrz rozdział 4 statutu )