IUMP – TOS Page

Terms of Services

Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigongu De Rui. Po przyjęciu mnie w poczet członków Stowarzyszenia zobowiązuję się stosować do przepisów statutu Stowarzyszenia, uchwał Zebrania Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia. Deklaruję wpłatę składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych zgodnie z celami statutowymi.

Nie gromadzimy Twoich danych osobowych w celu udostępnienia ich podmiotom trzecim! Więcej dowiesz się z polityki prywatności Polskiego Stowarzyszenia Medycznego Qigongu De Rui.

X
Exclamation Triangle Check code