Perspektywa Mistrza

Słowo od Mistrza

Napotykam często na zdolność u ludzi – lub niemożność – aby chcieć, móc i odważyć się postrzegać życie, które wiodą takim jakim jest, akceptować je, bądź żeby szukać siły aby to życie zmienić. Kiedy widzimy siebie i swoje życie jasno i wyraźnie stajemy się świadomi własnej relacji względem wszystkiego wokół: przyjaciół, rodziny, codzienności i pracy zawodowej.

Na przestrzeni lat kiedy poświęcałem swoje życie dzieleniu się z ludźmi wschodnią filozofią, wiedzą i doświadczeniami medycznymi i duchowymi dokonała się w społeczeństwie szybka zmiana warunków życia. W miarę jak rosły wymagania względem osiągnięć i konsumpcji dążenie do wewnętrznego i osobistego rozwoju stawało się dla wielu coraz trudniejsze.

Spotykam czasem ludzi, który stracili zarówno swoje fizyczne jak i duchowe zdrowie, którzy żyją powierzchownym, materialnym życiem pozbawionym głębszego i istotnego znaczenia. Często zrezygnowani i pogodzeni z losem pozbawieni są wglądów w uniwersalną perspektywę, która istnieje w nas wszystkich, jeśli tylko poświęcimy czas na to aby ją widzieć i rozumieć. W zamian pojawiły się proste rozwiązania, czytamy wygodną dla nas odpowiedź w popularnonaukowej książce, udajemy się na kurs „dobrego samopoczucia”, mieszamy różnorodną wiedzę zamiast zagłębić się w to, co w nas autentyczne i istotne.

Jednym z najważniejszych moich życiowych zadań jest stworzenie warunków dla ludzi tak żeby mogli uczestniczyć w tej kosmicznej perspektywie i energii, z której wszyscy się składamy. Aby mieli dostęp do wiedzy, która umożliwia rozwój zarówno fizyczny jak i wewnętrzny, duchowy.

Często otrzymuję pytanie o to czy trzeba być religijnym żeby osiągnąć zrozumienie, moja odpowiedź jest zawsze taka sama: wystarczy być człowiekiem o wielkim, otwartym umyśle i mieć chęć wzięcia odpowiedzialności za siebie i wszystkich innych.

Osobiście jestem buddystą i dzielę się buddyjską myślą, doświadczeniem oraz filozofią z innymi. W 2002 roku przyjąłem śluby klasztorne od Wielkiego Mistrza Su Xi w klasztorze Shaolin w Chinach i otrzymałem imię Shi De Rui.

Marcus Bongart

Shi De Rui - mnich klasztoru Shaolin, autor systemu De Rui;
Lekarz Medycyny Chińskiej;
Strażnik Systemu Sześciu Tajemnych Słów, członek Rodziny Wu Lee;
Założyciel sanktuarium i kliniki holistycznej Yangtorp;
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigong-u De Rui;
Wiceprzewodniczący World Academical Society Medical Qigong (WASMQ);
Przewodniczący Swedish Medical Qigong Societ (SMQS)

 

 

 

Film dokumentalny o Mistrzu Marcusie | TVP - 1996 r.

O życiu

Życie to najbardziej spektakularny i mistyczny fenomen, którego jest nam dane doświadczyć i który człowiek może z pasją obserwować. Choć życie jest stale przedmiotem badań naukowych, wciąż pozostaje dla nas wielką zagadką, podobnie jak cała natura i wszechświat.  Tajemnica istnienia otacza zarówno najmniejszy organizm jakim jest maleńki pantofelek czy też wielkie zwierzę takie jak słoń, który machając trąbą stara się odpędzić ptaki siadające mu na głowie, a także nieskończoną liczbę innych zwierząt, insektów oraz roślin w dżunglach, na pustyniach, w morzach i oceanach.

Nie tylko u roślin, zwierząt i  ludzi lecz nawet na najniższym, subatomowym poziomie materii badacze zaobserwowali istnienie energii. Zbadano, że w różnych strukturach atomowych występują ładunki energetyczne krążące po orbitach z różnymi prędkościami; ładunki te poprzez swój ruch wytwarzają pola energetyczne. Właśnie ten ruch energii i emitowane przez niego pola energetyczne  przejawiają się  w miliardach różnych form życia będąc prawdopodobnie ich wzorcową strukturą.

Wszystkie zjawiska biologiczno-chemiczne występujące w przyrodzie stanowią świadectwo życia i dowód tego, że możemy w nim świadomie brać udział. Ta możliwość poznania życia, odczuwania go zmysłami i obserwowania jego zmiennych form oraz dynamicznych procesów to w istocie najciekawszy i bezcenny dar Boży. Dla nas, istot świadomych,  powinno być również rzeczą oczywistą, że należy chronić życie we wszelkich jego przejawach i czuwać, by nikt niepotrzebnie nie niszczył jego drogocennego płomienia.

O zdrowiu

Tak naprawdę bardzo rzadko w naszym życiu przywiązujemy znaczenie do zdrowia; niestety stwarzamy sobie sami inne priorytety, których zawsze  jest nam za mało. Najczęściej szukamy przyjemności, bogactwa, prestiżu a także władzy i wpływów.  Naturalnie, czasami mogą to być nawet dobre rzeczy, ale niestety bez zdrowia tracą swoją wartość. Pomimo to chętnie wierzymy, że zdrowie to rzecz oczywista i że zawsze będziemy zdrowi. Przykro nam jest gdy spostrzegamy, że nie po raz pierwszy znowu sami siebie oszukaliśmy..

Kiedy nagle pojawia się choroba, ból, dolegliwości albo różne nieszczęścia, chęć odzyskania utraconego zdrowia może być tak silna, że po zmobilizowaniu silnej woli potrafi zwalczyć najcięższe choroby. Niestety często bywa tak,  że aby w pełni docenić to wspaniałe zdrowie, człowiek musi w pewnym stopniu doświadczyć jego utraty. Dopiero wtedy odkrywa jego niezmierną wartość.

Jest to zatem niezwykle ważne, ażeby już od samego początku doceniać znaczenie zdrowia.  Niestety nawet osoby, które przywiązują do niego wielką wagę, nie zawsze są w stanie je zachować. Łagodnie mówiąc, rzeczywistość często bywa zaskakująca i dla wielu z nas dramatyczne sytuacje stanowią bodziec do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Wyjaśnia to fakt, dlaczego wiele osób zagłębia się w filozofię Wschodu, znającą wiele metod ochrony zdrowia. Właśnie te wschodnie teorie i różne metody treningów uczą nas w jaki sposób można chronić się przed zagrożeniem ze strony chorób lub też je leczyć a równocześnie rozwijać się fizycznie i psychicznie dzięki nieustannemu treningowi ciała i ducha.

 

Mistrz z perspektywy innych

Mistrz

Mistrz Marcus, pionier Medycznego Qigong w Europie, głosi prastare chińskie filozofie. Jest on przekonany o potrzebie i konieczności zmiany stylu życia, jaki jest nam narzucany przez dzisiejszą cywilizację.

Nieustanna gonitwa świata konsumpcji wytwarza niepotrzebny chaos i stres, które prowadzą do niszczenia naszego zdrowia oraz ogólnych wartości społecznych. Aby dokonać kroku naprzód w rozwoju nas samych i naszej wolności, rzeczą konieczną jest zastanowienie się nad osobistą wartością każdego z nas, jako człowieka. W kwestii rozwoju ważne jest, żeby następował on na wszystkich poziomach: fizycznym, emocjonalnym oraz duchowym.

Wielkość uniwersum jest nieograniczona i niezrozumiała. Podobnie jak nasza świadomość, podlega ciągłej ewolucji. Istnienie jest wiecznością dostarczającą nam ciągłych możliwości kreowania.

Wychodząc z założenia, że życie jest darem i powinno być przeżywane w pełni miłości i zadowolenia, a trudności, które nas spotykają, są wyzwaniem do ich pokonania, Mistrz Marcus widzi szczególną potrzebę szerzenia tego poglądu w dzisiejszej dobie i prowadzi swoją działalność w krajach europejskich.

Jego motto to: „Nie ma rzeczy niemożliwych, a jeżeli są, to są one wynikiem naszych ograniczeń i naszej niewiedzy”

Wizja Mistrza

Upowszechniać starożytną filozofię chińską i w ten sposób krzewić ideę przyjmowania indywidualnej odpowiedzialności za własne działania na wszystkich poziomach życia: psychicznym, emocjonalnym i fizycznym.

Budować szacunek pomiędzy wszystkimi ludźmi, bez względu na ich wyznanie, pochodzenie, religię czy rasę.

Sprawić, żeby ludzie zrozumieli znaczenie rozwoju osobistego, jako klucza do osiągnięcia wewnętrznego zadowolenia oraz podstawy w dążeniu do sukcesu.

Podkreślać wagę ludzkiej odpowiedzialności za utrzymanie dobrego stanu zdrowia, jako  największego kapitału, który wymaga pielęgnacji i ciągłego wzmacniania.

Propagować wolność dla wszystkich ludzi, aby mieli taką samą swobodę, możliwości oraz odwagę do wygłaszania własnych poglądów. 

Inspirować do korzystania z głębokiego uczucia płynącego z głębi serca, jakim jest kosmiczna miłość przy podejmowaniu wszelakich decyzji i działań, tak żeby ich podstawą był szacunek dla siebie samego i innych.

Pomagać wszystkim potrzebującym.

Przekazywać ludziom wiedzę, doświadczenie i zrozumienie chińskiej tradycji, medycyny oraz filozofii – poprzez edukację i terapię, korzystając z form kształcenia wywodzących się z TCM, Qigong, Tai Chi i Kung Fu.

X
Exclamation Triangle Check code