Livets konst.

Hela universums kraft, den gudomliga livskraften, genomströmmar och fyller var och en av oss. Alla har vi det inom oss. Men det är inte alla som upptäcker det. Däremot alla borde göra det och ta chansen att uppleva ett meningsfull, hälsosam, kärleksfullt liv. För nästan 50 år sedan började jag sprida den österländska livsfilosofin. För många av mina vänner, patienter och studenter det lede till uppvaknande av deras medvetande.   Det förändrade deras liv, och öppnade nya möjligheter, det stärkte deras självförtroende.  Många av de studerade, övade, praktiserade den djupa, sanna, hemliga Qigong lära och uppnådde förbättrad hälsa. För alla människor hälsan, vare sig den är fysisk, mental eller andlig, är en viktig och betydelse del av vart definitiv korta liv på jorden. I sökande av förståelse vad livets mening är hittar vi många sanningar. Men att upptäcka den sanna sanningen är bara möjlig i djupet av vårt hjärta och är beroende av var sätt att tänka, sättet att leva och omge sig endast med kärlek. Vägen ditt kräver tid, engagemang, och vilja att lära älska livet och sprida kärleken omkring oss, leva i symbios med naturen, miljön och finna inre frid och glädje i vardagen.Följ mig på en spanande resa upptäck dig själv, dina förmågor, möjligheter, hälsa, glädje och hitta meningen i dit liv.

X
Exclamation Triangle Check code