Rodzaje Qigong można pogrupować ze względu na:

 • pochodzenie
 • wpływ na charakter człowieka i przedłużenie życia
 • pozycję wykonywanych ćwiczeń
 • charakter wykonywanych ćwiczeń
 • naukowy, nowoczesny punkt widzenia

 

 

Podział technik Qigongu ze względu na pochodzenie

Qigong medyczny

Qigong medyczny jest ściśle związany z teorią medycyny chińskiej, zatem zwraca niezwykle dokładną uwagę na wiedzę z zakresu meridianów, punktów akupunktury ośrodków  energetycznych i narządów wewnętrznych jak również przepływu i przemiany energii w organizmie. Jego celem jest przedłużanie życia i leczenie chorób. Wiele technik i systemów medycznego Qigongu czerpie wiedzę z różnych innych filozofii wschodnich.

 

Techniki

 • Ćwiczenia Sześciu Tajemnych Słów regulujące przepływ energetyczny Dużego Obiegu
 • Ćwiczenia Zhou Tian udrażniające kanały energetyczne.

Qigong taoistyczny

Qigong taoistyczny jest związany z teorią TCM i kładzie szczególny nacisk na „ćwiczenie charakteru serca i uzdrawianie charakteru”. Jego celem jest „pełna ochrona charakteru, długie życie, wyrozumiałość”, jak również „dokładne chronienie Wewnętrznego Dan”. Qigong taoistyczny opiera się na teorii postrzegającej ludzkie życie i istnienie jako część wszechświata.

 

Techniki

 • Różne techniki Bagua
 • Zhou Tian oraz ćwiczenia Dan
 • Taniec Białego Żurawia i Smok

Qigong kofucjański

Zwraca szczególny nacisk na pozytywny wpływ medytacji,  kształtując charakter i emocje związane z sercem. Jego celem i regułą jest „utrzymywanie wewnętrznego spokoju w sercu i odżywianie charakteru”, określa on również normy postępowania w życiu codziennym. Według zasad Qigongu konfucjańskiego prawość i czystość myśli w naturalny sposób odżywia energię. Zaleca on podążanie ściśle wytyczonym szlakiem

 

Techniki

 • Różne techniki medytacyjne
 • Sztuka kaligrafii

Qigong buddyjski

Opiera się na zasadzie oceny uczynków i wyznaczonej karmy, kładzie nacisk na „oświecenie serca i ujrzenie charakteru” oraz dostrzeżenie cudownej natury Buddy. Obejmuje wiele tajemnic dotyczących życia, tym niemniej przeplata się często z myślą taoistyczną i medyczną

 

Techniki

 • Techniki wywodzące się z Shaolin
 • Tygrys
 • Wąż
 • Małpa
 • Ćwiczenia małego obiegu
 • Lohan

Qigong tybetański

Opiera się na ezoterycznej, mistycznej wiedzy sekty buddyjskiej zwanej Białe Czapki.

Stosowane w nim techniki są stosunkowo mało znane na Zachodzie. Qigong tybetański opiera się na zrozumieniu przemian „Koła Dharmy”  i roli człowieka we wszechświecie. Jego techniki charakteryzuje głęboki mistycyzm doprowadzający ćwiczącego do całkowitej kontroli umysłu i zapanowania nad ciałem fizycznym.

 

Techniki

 • Różne techniki medytacyjne
 • Bieg medytacyjny
 • Medytacja bez odzieży w niskiej temperaturze otoczenia

Podział na techniki ze względu na wpływ na charakter człowieka i przedłużenie życia

Qigong charakteru

Techniki te podkreślają charakter serca, siłę poruszającą myśli i ducha. W starych księgach napisano: „serce jest ziemią, charakter królem, król mieszka ponad ziemią serca”. W starożytności uważano, że Qigong charakteru obejmuje pracę nad duchem, nastrojem, ambicjami, precyzją, spokojem.

Technika ta zwraca szczególną uwagę na opanowanie ducha, skupienie, koncentrację. Ma ona właściwość uzdrawiania mózgu, poprawienia wzroku, przynosi odprężenie i usuwa zmęczenie.

Qigong długiego życia

Jeśli potraktujemy życie jako połączenie esencji skumulowanej w nerkach z formą ciała, to zrozumiemy dlaczego w dawnych czasach technikę żywotności rozumiano jako pracę nad energią, krwią, esencją, ścięgnami, kośćmi i skórą.

Technika ta ma właściwości wzmacniające i uzdrawiające ciało.

Qigong statyczny

Qigong statyczny obejmuje zestaw ćwiczeń oddechowych wykonywanych w pozycji siedzącej, stojącej lub leżącej bez wykonywania dodatkowych ruchów.

Polegają one na rozluźnieniu mięśni, wyciszeniu wszystkich zbędnych myśli, koncentracji i uregulowaniu oddechu. Uważa się, że jest to metoda pracy wewnętrznej. Z tego powodu często stosowana stosuje się nazwę Nei gong, co w tłumaczeniu oznacza „wewnętrzna metoda”. Ćwiczenia są wykonywane bez najmniejszego nawet ruchu fizycznego, energia jest poruszana wewnątrz siłą umysłu.

Ćwiczenia statyczne mogą być wykonywane w dowolnej pozycji.

Qigong dynamiczny

Ćwiczenia dynamiczne łączą głęboką koncentrację w pracy nad energią z odpowiednimi ruchami kończyn, automasażem i poklepywaniem. Przy ich pomocy pracuje się  jednocześnie nad organami wewnętrznymi, ścięgnami, kośćmi, mięśniami i skórą. Ponieważ wykonywanie ćwiczeń związane jest z ruchem na zewnątrz, to możemy się spotkać z określeniem Wai gong „zewnętrzna metoda”.

W praktyce najczęściej stosuje się dwie metody jednocześnie, przeplatając ćwiczenia statyczne z dynamicznymi w celu spotęgowania ich efektów. W filozofii chińskiej często spotykamy się ze stwierdzeniem „w spokoju jest ruch, w ruchu jest spokój”. To stwierdzenie tłumaczy dlaczego połączono te dwie metody w jeden system ćwiczeń. Ćwiczenia te składają się z różnorakich ruchów, według powiedzenia „wewnątrz ćwiczymy energię oddechu, na zewnątrz skórę, mięśnie i kości”.

Ten sposób ma na celu wytworzenie miejsca dla energii poprzez wzmocnienie i rozbudowanie ciała i zapożycza wiele ruchów z technik walki.

Podział technik Qigong ze względu na pozycje wykonywanych ćwiczeń

Qigong leżący

Ćwiczenia Qigongu można wykonywać w pozycji leżącej na plecach lub na boku. Jest to sposób wskazany dla osób słabych lub w podeszłym wieku, ma on bowiem właściwość oszczędzania i ochrony energii wewnętrznej. Po poruszeniu energii, istnieje możliwość wprawienia jej w ruch, całe ciało zostaje rozluźnione, ustępuje ból i zmęczenie.

Ta metoda jest stosowana przed snem lub podczas odpoczynku.

Qigong siedzący

Ćwiczenia można wykonywać w pozycji siedzącej (na krześle lub stołku), w pozycji kwiatu lotosu (lub w siadzie skrzyżnym), lub w pozycji kucnej (w kucka), która często jest stosowana w medytacjach Zen.

Metodę tę uznaje się za wspaniałe narzędzie służące do doskonalenia poruszonej energii wewnętrznej człowieka oraz zabezpieczenia jej przed rozproszeniem na zewnątrz. Pozwala ona także na otwarcie kanałów energetycznych i umożliwia wgląd w siebie.

Nie uważa się, że metoda ta może bezpośrednio likwidować choroby lub przedłużać życie, lecz uznaje się, że prowadzi do poznania sekretów ciała.

 

Techniki

 • Ćwiczenia Małego Obiegu oraz koncentracja na ośrodkach energetycznych np: Dantian lub Brama Życia (Du 4 Ming Men)
 • Ćwiczeniach Zhou Tian

 

Qigong stojący

Metoda ta przynosi wyraźne efekty uzdrawiające. Istnieje wiele pozycji stojących, w których możliwe jest wykonywanie ćwiczeń, najbardziej popularna jest pozycja Ma.

Działanie Qigongu wykonywanego w tych pozycjach ma za zadanie dodać sił, wzmocnić ciało i poruszyć witalna energię. 

 

Techniki

 • Pozycja dużego Ma polega na rozstawieniu stóp na szerokość ramion, utrzymywaniu górnej połowy ciała wyprostowanej i ugięciu nóg w kolanach tak by staw kolanowy nie wysunął się poza czubki stóp.
 • Pozycja średniego Ma polega na rozstawieniu stóp na szerokość równą 1 1/2 szerokości ramion, utrzymywaniu górnej połowy ciała wyprostowanej i ugięciu nóg w kolanach tak by staw kolanowy nie wysunął się poza czubki stóp.
 • Pozycja małego Ma polega rozstawieniu stóp na szerokość równą 1/2 rozstawu ramion, utrzymywaniu górnej połowy ciała wyprostowanej i ugięciu nóg w kolanach tak by staw kolanowy nie wysunął się poza czubki stóp.
 • Wśród innych postaw spotykamy: swobodne stanie, wirowanie wokół własnej osi, itp.

 

Qigong chodzony

Jest to sposób wywodzący się z Wushu, dlatego też często możemy spotkać kroki z takich technik jak Taiji, Bagua czy Shaolin.

Ruchy w tych ćwiczeniach są proste i krótkie, łatwe do opanowania i praktykowania, prowadzą do cyrkulacji krwi i energii, łączenia kanałów energetycznych.

Qigong chodzony jest szczególnie wskazany dla osób przewlekle chorych.

Podział technik Qigong ze względu na charakter ćwiczeń

Qigong mieszany

Łączy różne techniki ruchowe o wspólnym charakterze z praca mentalną, jak np. techniki Zewnętrznego Dan oraz Wewnętrznego Dan.

Qigong mieszany jest wysoko zaawansowaną formą. Niektórzy rozpoczynają ćwiczenia od techniki charakteru a następnie przechodzą do techniki długiego życia, poprawiając w ten sposób zarówno żywotność jak i charakter. Inni rozpoczynają ćwiczenia od technik długiego życia, a następnie przechodzą do techniki charakteru, także poprawiając żywotność i charakter. Kolejna grupa ćwiczy najpierw ducha naprawiając charakter, a następnie esencję Yuan naprawiając żywotność i poprawiają w ten sposób zarówno żywotność jak i charakter.

Można powiedzieć że życie zależy od charakteru (i na odwrót). Te dwa elementy nie tylko na siebie wpływają, ale i warunkują się wzajemnie, dlatego nie wolno o nich zapominać.

Techniki

Najbardziej znane techniki to różne formy Dao-in i Da Ry.

Qigong sztuk walki

Ćwiczenia te należą do mistrzowskich technik Wushu. Często określa się Qigong sztuk walki jako metodę twardego Qigong.

Techniki

Przykładami są techniki Otwierania Kamieni Dłonią, Unoszenia Tysiąca Jinów.

Podział technik Qigong ze względu na naukowy, nowoczesny punkt widzenia

Qigong medyczny 

Ćwiczenia stosowane w celu zapobiegania chorobom i ich leczenia dzielą się na dwa typy: zewnętrzny i wewnętrzny.

Wewnętrzny Qigong ma na celu poprawę zdrowia człowieka (niekoniecznie mającego problemy zdrowotne), odżywianie ciała, autostymulację.

Zewnętrzny typ ma na celu leczenie chorób, poprzez uzupełnianie braków energii wewnętrznej chorego oraz korygowanie błędów jej  krążenia przez pochłanianie i adaptowanie energii pochodzenia zewnętrznego.

Qigong (auto) profilaktyczny

Jest grupą ćwiczeń wykonywanych w celu profilaktycznym. Qigong ma właściwości zapobiegania rozwojowi chorób ponieważ energia wnoszona przez ćwiczenia jest niezwykle bogatym źródłem odżywczym i łączy się ona z energią pierwotną.

Qigong umożliwia samodzielne pobudzanie energii oraz regulację funkcji narządów wewnętrznych, zapobiega chorobom i je leczy, wzmacnia organizm i opóźnia procesy starzenia.

 

Techniki

 • Zewnętrzne Dan i Wewnętrzne Dan
 • Tai Chi
 • techniki chodzone

Qigong wzmacniający

Grupa ćwiczeń mająca na celu zwiększenie siły fizycznej. W wyniku ćwiczeń narządy wewnętrzne, kanały energetyczne, skóra i mięśnie, ścięgna i kości wypełniają się energią, co powoduje wzmocnienie ciała i odporności.

Ćwiczenia te są wskazane dla terapeutów i lekarzy Qigongu.

 

Techniki

 • Zewnętrzne Dan i Wewnętrzne Dan
 • Akupresura
 • Ćwiczenia Da Ry

Qigong usprawniający pracę mózgu

Ćwiczenia Qigongu wymuszające koncentrację, koordynację i skupienie mają właściwości usprawniania pracy mózgu. Uważa się, że tego typu ćwiczenia potrafią zwiększyć twórcze możliwości mózgu wzmacniając siłę mentalną ćwiczącego.

Ćwiczenia tego typu uważane są za niezbędny element ćwiczeń kadr instruktorów, terapeutów i lekarzy Qigongu.

X
Exclamation Triangle Check code